Integritetspolicy

**Viktig notis angående dataskydd i samband med Google Analytics**
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för dataskyddet som sker via denna webbplats har sin grund utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, utförs den associerade dataskyddsbehandlingen av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. kommer här att benämnas som "Google".

Google Analytics använder "cookies", vilka är textfiler som sparas på webbplatsbesökarens dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera deras användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (inklusive den förkortade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google.

Google Analytics används uteslutande med förlängningen "_anonymizeIp ()" på denna webbplats. Denna förlängning säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och utesluter en direkt personlig hänvisning. Via denna förlängning förkortar Google webbplatsbesökarens IP-adress inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra parter i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella situationer kommer webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress att överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. IP-adressen som tillhandahålls av webbplatsbesökarens webbläsare vid användning av Google Analytics kommer inte att sammanfogas av Google med andra data från Google.

För räkning av webbplatsägaren kommer Google att använda den insamlade informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsägaren (Art. 6 (1)( f) GDPR). Det legitima intresset i dataskyddsbehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas adekvat genom pseudonymiseringen av deras data.

Google LLC. erbjuder en garanti för att upprätthålla en adekvat nivå av dataskydd på grundval av europeiska standardavtalsklausuler. De data som skickas och kopplas till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller annons-ID, kommer att raderas automatiskt efter 50 månader. Raderingen av data vars lagringstid har uppnåtts utförs automatiskt en gång i månaden.

Webbplatsbesökaren kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan även förhindra Google från att samla in information (inklusive deras IP-adress) via cookies och behandla denna information genom att ladda ner detta webbläsartillägg och installera det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Webbplatsbesökaren kan förhindra datainsamling via Google Analytics på denna webbplats genom att klicka här. En "Opt-out Cookie" kommer då att tillämpas vilket kommer att förhindra framtida insamling av webbplatsbesökarens data vid besök på denna webbplats.

Ytterligare information om dataskyddsbehandling och användning av Google, inställningar och avaktiveringsmöjligheter finns i Googles integritetspolicy (https://policies.google.com/privacy) samt i Google Ads-inställningarna (https://adssettings.google.com/authenticated).

**reCAPTCHA**
Vi använder reCAPTCHA-tjänsten tillhandahållen av Google LLC (Google) för att skydda dina inlägg via internetinsändningsformulär på denna webbplats. Denna plugin kontrollerar om du är en person för att förhindra att vissa webbplatsfunktioner missbrukas av skräppostrobotar (särskilt kommentarer). Denna plugin-fråga inkluderar sändning av IP-adressen och eventuellt annan data som krävs av Google för Google reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommer din inmatning att kommuniceras till och användas av Google. Dock förkortas din IP-adress tidigare av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anonymiseras som sådan. Endast i exceptionella fall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som tillhandahålls av reCaptcha från din webbläsare kommer inte att sammanfogas med någon annan data från Google.
Denna dataskyddsinsamling omfattas av Googles dataskyddsregler (Google Inc.). För mer information om Googles integritetspolicy, besök: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och för de ändamål som anges ovan.