Slottet var fru Agunda bodde: Agundaborg

Agundaborg är ansluten till Helge Å-vattensystemet, en kommunikationsled som börjar i Åhus vid Östersjökusten.

Det antas att Agundaborgsgården etablerades på Brånanäset under andra hälften av 1200-talet. Gårdens layout utgör en arkitektonisk helhet och avslöjar en medveten plan som bör innebära att gården byggdes samtidigt.

Den "öppna" layouten innebär att Agundaborg inte liknar den typiska bilden av en medeltida borg. Gården liknar mer 1200-talets palats Alsnö hus och palatset i Vadstena. Dessa platser hade inga försvarsanordningar att tala om, utan utgjorde framför allt obefästa kungliga residens (Lovén 1996: 104ff).

Det mest anmärkningsvärda med Agundaborg är närvaron av en byggnad som troligen var en gårdskapell.

Agundaborg ligger vid en sjö som är en del av Helgeås vattensystem. I området finns två ytterligare slott, Vedåsa och Rönnäs, som ligger 400 meter från varandra på båda sidor om Helgeå några kilometer söder om Agundaborg. Alla fyra dessa "slott" ligger längs kommunikationsleden som löpte längs Helgeå. Kommunikationsleden startade i Åhus och Vä och fortsatte över Möckeln och Agunnaryd till Ryssby innan den fortsatte mot Berga och Rydaholm. Särskilt Vedåsa och Rönnäs faciliteter, men också Källarholmen, har placerats så att de har kunnat kontrollera transporter på vattnet direkt. Källor från sen medeltid och 1500-talet indikerar att denna väg var främst viktig som en betydande vinterväg.

Agundaborg är den äldsta bosättningen i församlingen.

Sagan om Agundaborg lyder som följer: För mycket länge sedan bodde fru Agunda i sitt slott vid sjön Agunnaryd. Hon var en kristen och byggde den första kyrkan i området. Hedniska riddare hotade att attackera henne. Men hon räddades av ett mirakel.

Might also be interesting to read
Vedeldad bad paradis!
Boka en vedeldad bad i naturen för ultimat avkoppling efter en dag ute i naturen.
Blue therapy
Kanotcampingresa och utomhusmatlagning
Matlagning under kanotturer kräver lite förberedelse, att planera dina måltider och fylla på med bra förnödenheter är avgörande!
Eldplats Kulinariska
Vad är allemansrätten?
I Sverige har vi en lag som kallas för Allemansrätten. Det innebär att alla har tillgång till mark och vatten för tälta, vandring och alla andra fritidsaktiviteter.
Allemansrätten